Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) geeft vorm aan de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en ondersteunt deze gemeenten bij de uitoefening van een aantal van hun taken. Het werkterrein van het SRE is voor een groot deel gericht op gebieden waarvan de ontwikkelingen gemeentegrenzen overschrijden en die om een bovenlokale afstemming en aanpak vragen. Het SRE initieert, stimuleert en coördineert de samenwerking op het gebied van ruimte en wonen, mobiliteit, sociaal-economische zaken, milieu, plattelandsontwikkeling, recreatie en toerisme, zorg en welzijn.

SRE is Leadpartner van Grenzeloos Wandelen, maar daarnaast ook projectpartner namens 6 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Diverse projecten op gebied van kwaliteitsverbetering op en langs de wandelroutenetwerken worden uitgevoerd. Deelnemende gemeenten zijn: Bergeijk, Cranendonck, Deurne, Laarbeek en Son en Breugel.

Contactpersoon:
Laura van de Kreeke
+31 (0)40 25 94 548
l.vandekreeke@sre.nl
www.sre.nl