Documenten

Grenzeloos wandelen voorziet in een aantal workshops rondom het thema wandelen. Hier treft u alle relevante informatie, documentatie en presentaties rondom deze workshops.

Workshop 1 : Wandelen met een beperking (20 april 2010)

Workshop met als thema de toegankelijkheid van wandelroutes, hoe en wat kun je doen om dit te verbeteren en te intergeren in een project?

Deelnemerslijst en dagprogramma

Presentatie Stichting ZET en Presentatie Toegankelijkheidsbureau Hasselt met voorbeeldproject 

Verslag workshop en richtlijnen Samen op Pad -Natuur zonder Drempels

 

 Workshop 2: Wandelen met beleving (28 oktober 2010)

Workshop met als thema beleving en hoe je dit voor verschillende doelgroepen kunt inzetten met voorbeelden. Alle bij de projectpartners bekende voorbeelden, ervaringen en expertise zijn gebundeld in een Inspriratieboekje. Dit boekje kan een extra hulp en inspiratie zijn voor beleidsmakers, projectleiders en routeontwikkelaars.

Dagprogramma en verslag workshop

Presentaties ochtend en middag door Bureau Niche

Inspiratieboekje Wandelen met Beleving

(downloads zijn tijdelijk niet beschikbaar, per mail opvraagbaar, zie contact) 

 

Studiereis : Wandelen met Beleving (17 t/m 19 mei 2011)

Studiereis waarbij diverse voorbeeldprojecten (oa. Van Gogh in Nuenen, Spannende Geschiedenis en Parcours der Sinne) zijn bezocht in Nederland en Duitsland mbt beleving.

Beeldverslag

(downloads zijn tijdelijk niet beschikbaar, per mail opvraagbaar, zie contact) 

 

Workshop 3: Routebeheer (7 oktober 2011)

Workshop met als thema routebeheer. Centraal staat het leren van elkaars expertise en organisatie van het routebeheer na oplevering van de wandelnetwerken. Er is gezien de bealngstelling hiervoor ook breder gekeken naar andere routes zoals fietsen, ruiteren en mountainbiken. Alle projectpartners hebben een vragenlijst ingevuld mbt hun routebeheer, welke gebundeld is in het onderstaande overzicht.

Dagprogramma, verslag en deelnemerslijst

Overzicht organisatie Routebeheer projectpartners Grenzeloos Wandelen

Presentaties TPA, Westtoer en SRE

 (downloads zijn tijdelijk niet beschikbaar, per mail opvraagbaar, zie contact) 

 

Workshop 4: Commerciele Productontwikkeling (10 mei 2012)

Workshop georganiseerd door de Internationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) om inzicht te krijgen in de motieven van doelgroepen. Hiermee kunnen de projectpartners zelfstandig weer nieuwe productcombinaties maken als doorontwikkeling op de nieuw ontwikkelde wandelroutes. Verder is een analyse en trends van de reisbranche gegeven en uitgebreid stilgestaan bij het inzetten van sociale media voor de wandelroutes.

Dagprogramma, verslag en deelnemerslijst

(downloads zijn tijdelijk niet beschikbaar, per mail opvraagbaar, zie contact) 

 

Studiereis: Wandelen met Beleving (29 t/m 31 mei 2012)

Studiereis waarbij diverse voorbeeldprojecten (o.a. Hastings, Tunbridge Wells, kliffen bij de South Downs Walk zijn bezocht in East-Sussex (UK) mbt beleving.

Beeldverslag

(downloads zijn tijdelijk niet beschikbaar, per mail opvraagbaar, zie contact)