2011

In 2011 zijn de volgende projectresultaten opgeleverd:

 • Wandelnetwerk Midden-Brabant incl. diverse themaroutes (RMB)
 • Plaatsing recreatiemeubilair in gemeenten Laarbeek en Deurne (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven)
 • 2 kinderroutes "Warandeling" met beleveniselementen in Helmond (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven)
 • Herinrichting wandelgebied Laarsche Velden mbt wandelpaden (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven)
 • Nieuwe wandelverbinding op Landgoed Croy (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven)
 • Wandelnetwerk Wijde Biesbosch Zuid en Noord (Regio West-Brabant)
 • Wandelnetwerk Kempense Heide (Toerisme Provincie Antwerpen)
 • Wandelnetwerk Kempense Hoven (Toerisme Provincie Antwerpen)
 • Wandelnetwerk Zuid-Dijleland (VLM en Provincie/Toerisme Vlaams-Brabant)
 • Themaroute Oostends Krekengebied (Westtoer)
 • Verbeteren diverse startpunten in Bosland (Regionaal Landschap Lage Kempen)
 • Aanvulllende elementen bij Blotevoetenpad (Regionaal Landschap Lage Kempen)
 • Diverse werkzaamheden op de greenspots (Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren)
 • Wandelgebeid noordelijke gordel Hoge Kempen (Regionaal landschap Kempen en Maasland)
 • Thematische wandelroute Klompenpad (Kempens Landschap)
 • Landschapswandeling Hechtel-Eksel (Vlaamse Landmaatschappij)
 • Masterplan wandelen voor provincie Limburg (B) door wandelplatform (Toerisme Limburg)
 • 6 thematische stadswandelingen in Hageland (Provincie/Toerisme Vlaams-Brabant)
 • Ontwikkelen gezamenlijke methodiek monitoring wandelnetwerken en -routes (Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg)