Kempens Landschap vzw

Het Kempens Landschap zal in het project grenzeloos Wandelen een tweetal projecten realiseren:

  • Een wandelbrug als belangrijke verbinding tussen twee wandelgebieden ter verbetering van het wandelnetwerk De Merode fase 1.
  • Het Klompenpad, een thematische wandelroute van 1 km. Aansluitend op het Klompenmuseum te Laakdal wordt een belevingspad gerealiseerd. Er is een parcours ontwikkeld dat men op de klompen loopt. Er wordt gewerkt met verschillen in ondergrond, hoogte, spelelementen zoals knuppelpaadjes, staande stammetjes, labyrint rond bomen, etc.