Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

Toerisme Oost-Vlaanderen zet in op de realisatie van een tweetal wandelnetwerken op knooppunten.

Het gaat om de volgende wandelnetwerken:

  • Bulskampveld (112, 5 km) in samenwerking met Westtoer. Er wordt voorzien in een wandelnetwerk met de nodige recreatieve randinfrastructuur en startborden.
  • Krekengebied (120 km). Door de realisatie van het wandelnetwerk wordt een uniek stukje Vlaams landschap ontsloten, nl. de restanten van oude Westerschelde-overstromingen in de Middeleeuwen. Naast de routes wordt geïnvesteerd in kleine weginfrastructuur als bruggetjes, poortjes en wandelsluizen. Eveneens wordt er belevingsvolle randinfrastructuur gerealiseerd zoals zitbanken, spelelementen, infoborden en picknickplaatsen.

Voor beide wandelnetwerken zal Toerisme Oost-Vlaanderen ook een monitoring uitvoeren. Het gaat dan om het ontwikkelen van een (gezamenlijke) methodologie voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek inzake wandelen. Hiervoor worden tellers aangekocht en zullen schriftelijke en mondelijke bevragingen gedaan worden. Het onderzoek spitst zich toe op profiel, aantallen, gedrag en bestedingen van wandelaars op de netwerken. Er wordt voor de ontwikkeling van deze methodologie samengewerkt met projectpartner Westtoer, Regionaal Landschap Lage Kempen en Provincie/Toerisme Vlaams-Brabant.