Toerisme Limburg vzw

Toerisme Limburg heeft tot doel gesteld om een coördinerende platformfunctie op te zetten die voor de provincie Limburg in ca. 30 wandelgebieden inzet op kwaliteitsverbetering en extra belevingselementen aan de routes toevoegd (zoals bewegwijzering naar horeca, verblijf en onthaalpunten). De wandelgebieden zijn geselecteerd over de gehele provincie en sluiten waar mogelijk aan op de projecten die reeds binnen Grenzeloos Wandelen worden opgepakt door de projectpartners in provincie Limburg. Deze ontwikkeling vegt een goede afstemming tussen verschillende partners uit diverse domeinen. Zowel toeristische ondernemers, gemeenten, eigenaars, regionale landschappen en culturele partners zijn participanten in dit platform met de nodige expertise vanuit het toeristische ontwikkelingsveld.

Toerisme Limburg coordineert daarnaast de analyse van de datagegevens die beschikbaar zijn gekomen uit de monitoring van partner Regionaal Landschap Lage Kempen. Deze sluit aan op de gezamenlijke systematiek die ontwikkeld wordt binnen Grenzeloos Wandelen door enkele Vlaamse partners.