Regionaal landschap Haspengouw en Voeren

De ambitie van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren is om het wandelproduct van Zuid-Limburg kwaliteits- en belevingsvol te maken en te houden. We gaan daarom alle trajecten van onze greenspots grondig herzien en alle knelpunten oplossen. De greenspot Nieuwenhoven krijgt bovendien een uitbreiding.

Het gaat om de greenspots:

  • Nieuwenhoven (stad Sint-Truiden)
  • Vrijhern (stad Hoeselt)
  • Grootloon (stad Borgloon)
  • Zammelen (gemeente Kortessem en stad Borgloon)
  • Munsterbos (stad Bilzen)
  • Alden Biesen (stad Bilzen en gemeente Riemst)

Een aantal voorbeeldprojecten zijn:

Oplossen van knelpunten. Modderige stroken willen we voorzien van belevingsvolle plankenpaden. Waar mogelijk zullen de verschillende gebruikers op de recreatieve paden (fietsers, wandelaars, ruiters, mountainbikers) gescheiden worden. Dit proberen we te realiseren door alternatieve routes te zoeken, oude buurtwegen opnieuw in gebruik nemen, maar ook door voetgangerssluisjes, draaipoortjes of klaphekjes te plaatsen waar fietsers of ruiters de wandelaars hinderen. Ook zullen er bijkomende rustplaatsen langs de wandelroutes gerealiseerd worden. Hiervoor is een uniform ontwerp ontwikkeld. Voor de uitvoering wordt telkens gekozen voor natuurlijke materialen. Aan het einde van het project staan daarbij alle greenspots helemaal op punt.

De greenspot Nieuwenhoven is gelegen op het grondgebied van Sint-Truiden. Deze landschapswandeling beperkt zich momenteel tot een boswandeling door het provinciaal domein Nieuwenhoven. In het kader van het project Grenzeloos Wandelen wordt deze greenspot uitgebreid tot een ruimer wandelgebied, waardoor de wandeling veel meer variatie krijgt. Er zal ook een nieuw startpunt ingericht worden. Het startpunt komt overeen met de overige negen wandelgebieden.