RMB

Het RMB zorgt voor een wandelnetwerk in Midden-Brabant. Dit wordt gedaan in de volgende gemeenten: Dongen (53 km), Gilze en Rijen (86 km), Tilburg (90 km), Loon op Zand (81 km), Waalwijk (119 km) en Heusden (117 km). Het totale aaneensluitende wandelnetwerk  omvat ca. 546 km.

Het project voorziet in de realisatie van een optimaal, samenhangend en regionaal dekkend aanbod aan wandelmogelijkheden in Midden-Brabant. Het koppelen van het routenetwerk aan (toeristisch-recreatieve) bedrijven in genoemde gemeenten om het economisch belang van het netwerk te vergroten is belangrijk, evenals informatieoverdracht van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het gebied. Er wordt voorzien in de nodige recreatieve randinfrastructuur en startborden.

Verder worden er 10 thematische wandelroutes ontwikkeld zodra de netwerken gereed zijn. Hieraan worden gebiedsspecifieke thema's gekoppeld zoals platteland, cultuur, aardkunde, seizoenen (droge en natte gebieden), routes voor mindervaliden (visueel/mobiel), religie en kinderen. ook kan hier achtergrondinfo over het wandelgebeid en de bedrijven worden opgenomen. De routes zijn gemiddeld tussen de 5 en 10 km lang.