Onze projecten

Alle partners voeren binnen dit Interreg-programma zelfstandig projecten uit. Deze projecten zijn per partner kort omschreven. Naast de projecten per organsatie worden er ook projecten uitgevoerd in gezamenlijkheid om te komen tot kennisuitwisseling.