Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

In Zuidoost-Brabant is in de periode 2006-2009 een compleet nieuwe wandelinfrastructuur gerealiseerd met knooppuntennetwerken. Dit is een volledig gebiedsdekkend netwerk van circa 2600 kilometer (enkelzijdig gemeten). In het project Grenzeloos Wandelen zijn er 6 gemeenten die verder willen investeren en uitbreiden in de kwaliteit van het wandelaanbod. Het gaat dan om gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Deurne, Laarbeek en Son en Breugel. Voorbeelden van projecten zijn:

  • uitbreiding van knooppuntennetwerk in Deurne, Laarbeek en Son en Breugel;
  • Het kwalitatief aankleden van de routes tot een goed voorzieningenniveau voor de consument door plaatsen van extra recreatiemeubilair (schuilhutten, informatieborden, zitbanken, picknicksets, verbetering startplaatsen,etc)

Ook wordt er geïnvesteerd in thematische wandelroutes om in te spelen op de toenemende vraag van belevingsgericht wandelen (o.a augmented reality met cultuurhistorische objecten). In gemeenten Deurne en Helmond worden (kinder)themawandelingen met belevings- en spelelementen ontwikkeld.