Westtoer abp

Westtoer is een autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen (België). De hoofdopdracht van Westtoer bestaat in het voorbereiden en adviseren van het toeristisch-recreatief beleid van West-Vlaanderen en het coördineren en effectief realiseren van dit beleid.

Westtoer acteert tussen de Vlaamse overheid enerzijds en de gemeenten en de privé-sector anderzijds. Om een goede coördinatie te realiseren heeft Westtoer de provincie West-Vlaanderen opgedeeld in regio's (Kust, Brugse Ommeland, Westhoek, Leiestreek). Het samenbrengen van de partners uit de gemeenten en de privé-sector in hechte samenwerkingsverbanden en ondersteund door financiële en personele middelen is voor Westtoer één van de kerntaken.

Westtoer kiest altijd voor een geïntegreerde aanpak door onderzoek, strategische planning, productontwikkeling en marketing met elkaar te combineren. Het provinciebedrijf voor toerisme en recreatie heeft daarbij ook aandacht voor raakvlakken als ruimtelijke ordening, natuur, cultuur, milieu en landbouw.

Contactpersoon:
 Hannelore Denolf 
+32 (0)50 305 572
hdn@westtoer.be 
www.westtoer.be