Provincie Vlaams-Brabant

Toerisme Vlaams-Brabant heeft als doel het toeristisch beleid voor de provincie Vlaams-Brabant te ontwikkelen en uit te voeren. De promotie en de vermarkting van het aanbod in de twee groene regio’s Hageland en Groene Gordel én in kunststad Leuven staan voorop.  Ook het ontwikkelen van kwaliteitsvolle recreatieve routes staat hoog op de agenda. 

Het Interreg-project Grenzeloos Wandelen betekent een belangrijke impuls voor het wandelproduct van de provincie Vlaams-Brabrant.  Zo zal in het zuiden van het Dijleland een wandelnetwerk worden gerealiseerd.  In de Hagelandse Heuvels wordt een bestaand wandelnetwerk hervormd naar het nieuwe knooppuntensysteem, met uitlopers in het noorden naar het wandelnetwerk de Merode.  Verder wordt er geparticipeerd in onderzoek waarbij het aantal wandelaars in kaart wordt gebracht.

Contactpersoon:
Petra Moons
+32 (0)16 26 76 45
petra.moons@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be