Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw wil zorgen voor de uitbouw, instandhouding en promotie van Oost-Vlaanderen en de Oostvlaamse toeristische regio's (Meetjesland, Waasland, Scheldeland, Leiestreek en Vlaamse Ardennen) als kwaliteitsvolle toeristisch-recreatieve bestemmingen. Toerisme Oost-Vlaanderen doet dit in opdracht van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, om de economie in de provincie te stimuleren en het imago en de uitstraling van de provincie op toeristisch-recreatief vlak te bevorderen. Toerisme Oost-Vlaanderen wil haar missie realiseren door:

  • beleidslijnen uit te stippelen voor toerisme en recreatie in de provincie; 
  • een coördinerende en sturende rol te vervullen bij initiatieven van de regio's naar de toerist en recreant;
  • een identiteit en een gezicht te geven aan toerisme en recreatie in de provincie;
  • initiatieven en projecten te stimuleren, faciliteren en te ondersteunen en mogelijkheden te creëren voor onze diverse partners.
  • een volwaardig aanbod van toeristisch-recreatieve infrastructuur en producten te realiseren, te onderhouden en te communiceren naar het doelpubliek.

Nadat het fietsen de laatste jaren een flinke duw in de rug heeft gekregen, wil Toerisme Oost-Vlaanderen met het Interreg-project Grenzeloos Wandelen een belangrijke impuls geven aan het wandelgebeuren in het Noorden van de provincie (Meetjesland). Door de realisatie van 2 wandelnetwerken Bulskampveld (Aalter) en Krekengebied (Sint-Laureins) zorgt Toerisme Oost-Vlaanderen voor een uitbreiding van en variatie in het wandelproduct. Toerisme Oost-Vlaanderen participeert ook aan de monitoringactiviteiten om meer te weten te komen over hoeveel wandelaars naar Oost-Vlaanderen komen, wie die wandelaars zijn, wat ze doen, hoe tevreden ze zijn ...

Contactpersoon:
Katia Versieck
+32 (0)9 269 26 24 
katia.versieck@oost-vlaanderen.be
www.tov.be