Toerisme Limburg vzw

Toerisme Limburg vzw coördineert het toeristisch beleid en de uitvoering ervan in de provincie Limburg. De vzw heeft een ruime ervaring in het marktgericht maken en het promoten van het toeristisch aanbod. Daarvoor werkt ze binnen en buiten de sector samen met het bedrijfsleven, verenigingen, steden, gemeenten en andere overheden om te komen tot een goed toeristisch aanbod. 

 

Contactpersoon: 
Herwig Dessers 
+32 (0)11 30 55 52 
hdessers@limburg.be
www.toerismelimburg.be