Grenzeloos Wandelen

Het project Grenzeloos Wandelen is een Europees samenwerkingsproject in het Interreg IVA programma Grensregio Vlaanderen-Nederland. Met als ambitie om de wandelrecreatie in het grensgebied van Vlaanderen en Nederland op een structurele manier naar een hoger niveau te tillen door een hoogwaardig aanbod te creëren. Het project wil de grensstreek als wandelgebied op de kaart zetten door een vervollediging van het kwalitatief wandelaanbod en door optimalisering van het onthaal voor de wandelrecreant. Het projectgebied omvat een groot deel van Vlaanderen en een fors deel van de provincie Noord-Brabant in Nederland.

Het project stelt de volgende resultaten in het vooruitzicht:

  • realisatie van een kwalitatief en samenhangend grensbreed en grensoverschrijdend wandelproduct
  • introductie  van nieuwe wandelconcepten zoals wandelnetwerken op grote schaal in Vlaanderen (B) en Noord-Brabant (NL)
  • kwantificering van de wandelrecreatie in de grensregio
  • kennis- en ervaringsuitwisseling m.b.t. wandelen in de grensregio
  • stimuleren van de ontwikkeling van commerciële wandelproducten door toeristisch bedrijfsleven
  • promotie van het wandelaanbod in het grensgebied Vlaanderen/Nederland

Het project draagt bij aan de duurzame economische groei, doordat economische ontwikkeling wordt gerealiseerd met respect voor de aanwezige natuurlijke kwaliteiten van de grensregio, deze beter beleefbaar maakt en tegelijk de sociaal-maatschappelijke kwaliteit van de regio bevordert.